För outnyttjad tid debiterar vi fulla beloppet

Peruuttamattomista ajoista velotamme täyden hinnan